Mestská polícia s novými pomocníkmi

54

Aj keď je Veľký Krtíš bezpečným miestom, onedlho bude ešte bezpečnejším. Pomôžu k tomu tri nové kamery, ktoré rozšíria monitorovací kamerový systém. „Kamerový systém bol zriadený Mestom Veľký Krtíš ako chránená dielňa ešte v roku 2009. Monitorovací kamerový systém obsluhujú operátori, ktorí pri zistení protiprávneho konania toto oznamujú hliadke Mestskej polície,“ hovorí asistentka primátora Bc. Lucia Zvarová. V súčasnosti monitoruje okresné mesto 22 kamier, ktoré slúžia na ochranu majetku občanov a mesta, ako i na ochranu verejného poriadku a života a zdravia občanov v meste. Ako pokračovala Bc. L. Zvarová, k rozšíreniu kamerového systému dochádza na základe vlastného rozhodnutia Mesta V. Krtíš a Mestskej polície, a to s cieľom zabezpečiť ochranu majetku mesta a ochranu verejného poriadku. Dve nové kamery pribudnú na mestskom cintoríne a tretia v novovzniknutom parku Nový život pri budove Základnej školy na Ul. J. A. Komenského. Cena rozšírenie kamerového systému je viac ako 8 300 EUR s DPH.