Na internet sa pripojíte aj v parku a pri fontáne

57

Ešte v roku 2018 sme informovali o zámere Mesta Veľký Krtíš vybudovať v centre mesta bezplatnú Wi-Fi sieť. Napokon, po niekoľkých vynútených zdržaniach, sa projekt podarilo zrealizovať až v ostatných dňoch „Mesto V. Krtíš uzavrelo zmluvu so žiadosťou o nenávratný finančný prostriedok na projekt „WIFI pre Teba vo Veľkom Krtíši“, na základe ktorej bolo realizovaných šesť prístupových bodov pre bezplatné wifi pripojenie,“ potvrdila nám na začiatku októbra asistentka primátora mesta Lucia Zvarová. Občania sa tak na mestskú „wifinu“ môžu prihlásiť na Námestí A.H. Škultétyho, v priestore za kultúrnym domom a aj v parku s fontánou. V jeden moment môže byť na toto pripojenie prihlásených až tristo užívateľov, a to bez obmedzenia kvality a rýchlosti prenosu. „Wifi pripojenie bude k dispozícii širokej verejnosti bez diskriminácie akejkoľvek skupiny obyvateľov mesta alebo jej návštevníkov. Všetky prístupové body sa identifikujú ako „wifi pre teba“ a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka webová stránka mesta Veľký Krtíš. Prihlásiť je možné cez wifi: WIFI4YOU-VELKYKRTIS.SK,“ povedala L. Zvarová. Mesto sa na projekte za 15-tisíc eur podieľalo spoluúčasťou vo výške 5 %, a teda 750 eur.

-ŠK