Mikuláš nezabudol ani na seniorov

62

Milé prekvapenie si na začiatku decembra vo vrecúškach či krabiciach našli aj veľkokrtíšski seniori. Úsmev na tvári im vyčarila
aktivita veľkokrtíšskeho úradu práce.

„Mikulášske balíčky pre obyvateľov Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb V. Krtíš pripravili moje šikovné kolegyne. Vysoko si cením hlavne to, že to bola ich vlastná iniciatíva. Aj preto sme si pre nich na pondelkové sviatočné ráno pripravili 6. decembra malý program na pobavenie“

ING. MARIÁN BALKO, RIADITEĽ ÚPSVAR VEĽKÝ KRTÍŠ

Ako pokračoval, do aktivity sa zapojilo takmer každé oddelenie úradu. „Bola to spontánna aktivita, skutočne všetkých bavilo odovzdať kus radosti a lásky ľuďom v zariadení“, s nadšením komentuje aktivitu riaditeľ úradu. Mikulášske balíčky odovzdali zamestnanci úradu v kostýmoch zapožičaných z Múzea bábkarských kultúr a hračiek – Hrad Modrý Kameň, za čo im patrí srdečná vďaka. Klienti sa potešili nielen balíčkom, ale aj kostýmom. „Radosť klientov zariadenia bola pre nás najväčším zadosťučinením“, podotkol Ing. M. Balko. Zároveň Mgr. Ladislav Černý podaroval seniorom respirátory, ktoré im pomôžu zvládnuť toto ťažké obdobie. Zachovávanie tradície sv. Mikuláša, odkazu pomoci tým, čo to potrebujú, nám naďalej ostáva vlastná. Je to súčasť našej kultúry. Keď je chuť, dokážeme radosťou „rozbúchať“ veľa sŕdc. Mikulášske poďakovanie patrí všetkým kolegyniam a kolegom na ÚPSVaR Veľký Krtíš.

– Text a foto: ÚPSVaR –